Woonvorm van ouderen


 Woonvorm van ouderen

Westers ontwikkelt plannen voor levensloopbestendige woningen tot specifieke woonvormen voor ouderen. 

De uitgangspunten voor nieuwe projecten en referenties worden aangepast door de woonervaring van de bewoners en gebruikers in kaart te brengen en te evalueren.